Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1515).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ostatnich latach doszło do znaczącego wzrostu patologii w zakresie wyłudzania VAT w handlu wyrobami stalowymi, w szczególności prętami stalowymi, paliwem czy złotem. Nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, Słowacy, walczą z tym problemem, wprowadzając coraz nowsze rozwiązania przeciwdziałające wyłudzeniom, niejednokrotnie angażując też organy ścigania. Przedstawiona zmiana jest ze wszech miar konieczna. Pragnę podkreślić, że branże, których to dotyczy, z ogromnym zadowoleniem oczekują na takowe rozwiązania. Ocenia się, iż w branży stalowej 50% sprzedaży stalowych prętów odbywało się w roku ubiegłym z wyłudzeniem podatku VAT. Sprzedaż spadła w tej branży o 15%.

    Panie Ministrze! Zmiana systemu VAT w Unii wymaga czasu i jest konieczna. Czy Komisja Europejska - jaka jest wiedza pana ministra na ten temat - dostrzega problem wyłudzania VAT i jak przebiegają prace nad skróceniem okresu uzyskania zgody na stosowanie VAT odwróconego? W tej chwili ta procedura czasowo może trwać nawet do 8 miesięcy. Czy jest taka możliwość, żeby okres ten został skrócony do 1 miesiąca? Czy w ocenie ministerstwa organy ścigania mają wystarczające narzędzia do reagowania na ciągle zmieniające się w tych branżach patologie? Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.


150 wyświetleń

Zobacz także: