Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym podziękować wszystkim za wzięcie udziału w dyskusji, bo mimo że jest to emocjonalna dyskusja, ale też merytoryczna, to bardzo cieszy. Dziękuję bardzo.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.


152 wyświetleń

Zobacz także: