Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Ministrze! Wielokrotnie tutaj, z tej mównicy, mówiono o niewypełnianiu obowiązków przez notariuszy. Z zadowoleniem można rzeczywiście zauważyć 40-procentowy spadek wykryć tych nieprawidłowości, z 560 na 330. Proszę powiedzieć, co jest tego przyczyną. Gdyby bowiem działo się tak przez wszystkie lata, to dzisiaj być może nie byłoby tego problemu. Co spowodowało, że ten spadek jest tak znaczący, 40-procentowy? Można zastanawiać się, czy naprawdę nie jest to dobry moment na to, żeby jednak podjąć jakieś działania - chociażby rozmowy, bo wiemy o tym, że minister spraw wewnętrznych może tylko zwrócić się z prośbą - które w sposób bardziej drastyczny egzekwowałyby wypełnianie przez tę grupę zawodową obowiązków. Mówię o tym, o czym już tutaj wspominano, o jakichś karach pieniężnych za niewypełnianie obowiązków. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.


178 wyświetleń

Zobacz także: