Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:
  1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  3) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
  4) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
   (druki nr 1172, 1175, 1310, 1311 i 1347).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego projektu ustawy, o którym dzisiaj już mamy sprawozdanie. Chciałabym zapytać o proponowaną zmianę art. 180 § 3 Kodeksu pracy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że kobieta dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu może wziąć już urlop macierzyński. Skutkuje to tym, że jeżeli kobieta źle się czuje, źle znosi ciążę, może otrzymywać zwolnienia lekarskie, ale na dwa tygodnie przed terminem musi już skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a nie ze zwolnienia lekarskiego. W swoim projekcie założyliście państwo, że kobieta może skorzystać z urlopu macierzyńskiego już na sześć tygodni przed terminem porodu. Czy to nie będzie tak, że tak naprawdę dla wielu kobiet to wydłużenie będzie też częściowo skróceniem, bo jeżeli kobieta źle się czuje w ciąży, jeżeli lekarz nie chce, aby ona pracowała, to będzie ona zmuszana do wykorzystywania wcześniej urlopu macierzyńskiego. To jest moje pierwsze pytanie.

    Drugie pytanie mam do pana ministra jako ministra polityki społecznej. Dzisiaj cieszymy się ze zmian w Kodeksie pracy, z wydłużenia urlopu macierzyńskiego, a zatem też ze świadczeń, które będą kobiecie przysługiwać. Mam jednak pytanie: Czy w ministerstwie toczą się jakiekolwiek prace, aby objąć jakimiś zasiłkami w okresie przed i po porodzie kobiety, które są bezrobotne, które nie pracują? Czy są prowadzone jakieś prace, aby państwo polskie przyznało świadczenia na okres jakichś 2-3 miesięcy dla kobiet, które nie mają pracy? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.


264 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy