Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1, 2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:  1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 1172).
  2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1175).
  3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1311).
  4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1310).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Problem demograficzny to jeden z najpilniejszych problemów, jakimi powinien zająć się jeszcze ten rząd.

    Obecnie życie młodych ludzi to prawdziwa ruletka. Trudno się więc dziwić, że nie chcą i boją się realizować się w tradycyjnej roli matki czy ojca. Ten rząd godzi się na umowy śmieciowe, które nie zapewniają pracownikom podstawowych praw i przywilejów niezbędnych do godnego życia. A w takich przypadkach, gdy pracownicy otrzymują np. umowę o dzieło, nie można korzystać nawet z opieki zdrowotnej, wziąć kredytu na mieszkania czy tym bardziej urlopu wypoczynkowego. W kontekście polityki rodzinnej ma to jeszcze gorsze skutki. Kobiety, o ile w ogóle decydują się na posiadanie dzieci, zostają zupełnie z niczym. Nie mogą skorzystać z urlopów macierzyńskich, z zasiłków macierzyńskich. A przecież to, że pracodawcy nie opłaciło się zatrudniać kobiety na umowę o pracę, nie jest winą tych kobiet.

    Panie Ministrze! Mówił pan o tym, że z dobrodziejstwa tej ustawy będą mogły skorzystać osoby, które są zatrudnione nawet na umowę zlecenia, byle jednak podlegały ubezpieczeniu chorobowemu. A przecież wszyscy wiemy, że w przypadku umowy zlecenia to ubezpieczenie jest dobrowolne i w większości przypadków kobiety nawet nie będą miały szans korzystać z tego, że kiedykolwiek wypisywały wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia społecznego, do ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego, ponieważ często te umowy są rwane, i nie nabędą praw do jakichkolwiek świadczeń.

    Moje podstawowe pytanie do pana ministra brzmi: Jakie działania pomocowe dla przyszłych matek zatrudnionych na umowy śmieciowe bez ubezpieczenia społecznego, dla matek studiujących czy bezrobotnych może zaproponować rząd? Dzisiaj cieszymy się z wydłużenia tego urlopu macierzyńskiego, ale on naprawdę przysługuje tylko pracownikom. (Dzwonek)

    Pan minister mówił, że rząd...

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Proszę kończyć.

    Poseł Barbara Bartuś:

    ...chce pomagać w powrocie na rynek pracy, ale przecież wiemy, że największe bezrobocie jest wśród młodych i wiele dwudziestokilkuletnich kobiet jeszcze nie miało szans po prostu nawet raz być zatrudnionym.

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Dziękuję.

    Głos ma pan poseł Romuald Ajchler.

    Pytanie już było, pani poseł.

    Poseł Barbara Bartuś:

    Dlatego jeszcze raz apeluję do rządu. Proszę pomyśleć o tych młodych bezrobotnych. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 14 maja 2013 roku.


95 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy