Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 860 i 875).


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam przyjemność przedstawić sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 875).

    Szanowni Państwo! Senat zaproponował trzy poprawki. Poprawka nr 1. Uznano, że zasadna jest zmiana składu rady doradztwa rolniczego w ten sposób, ażeby szkoły ponadgimnazjalne straciły jednego przedstawiciela na rzecz szkół wyższych oraz instytutów badawczych. Ta poprawka ma charakter merytoryczny. Następne dwie poprawki, 2. i 3., są to poprawki, które mają charakter porządkujący. W poprawce 3. skreśla się art. 4. Komisja i podkomisja, która była powołana do rozpatrzenia tej uchwały, również te kwestie rozważały. Komisja wybrała wersję rozszerzającą. W dniu dzisiejszym, po ponownym przeanalizowaniu, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rekomenduje przyjęcie wszystkich trzech poprawek Senatu. Dziękuję.Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2012 roku.


199 wyświetleń

Zobacz także: