Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druki nr 919 i 931).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić uwagi mojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Na początku swojego wystąpienia pozwolę sobie na taki dłuższy cytat. Mój kolega w styczniu 2012 r. w wystąpieniu klubowym na temat projektu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. mówił: Dlaczego rząd zmarnował 14 spośród 15 miesięcy ustalonych przez Trybunał Konstytucyjny vacatio legis? Dlaczego w tak dziwny, kuriozalny, ba, skandaliczny sposób Sejm proceduje nad tą ustawą? Przecież tak ważne decyzje dotyczące skomplikowanej przecież materii dochodowości w rolnictwie w sposób oczywisty wymagają analiz ekonomicznych, konsultacji społecznych, rozważenia wielu szczegółów związanych z różnymi sytuacjami w gospodarstwach i rodzinach rolniczych. Natomiast de facto trzydniowy termin pracy Sejmu nie daje posłom szansy na wypełnienie swoich obowiązków tworzenia mądrego prawa. Dlaczego okładając składką zdrowotną domowników powyżej 16. roku życia, inaczej niż ma to miejsce w przypadku pracowników i osób samozatrudnionych, łamie się Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? Wszak Trybunał Konstytucyjny nakazał zróżnicowanie rolników w zakresie dochodów, a nie ilości dzieci. Koniec cytatu.

    Jakże aktualne dzisiaj są te słowa. Może należałoby dodać tylko to, że rząd zmarnował kolejne kilkanaście miesięcy. Dziś rząd kolejny raz dał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, a pani marszałek się na to zgodziła, 3 dni na rozpatrzenie projektu, którego podstawowym celem jest przedłużenie obowiązywania o cały rok tej złej ustawy z 13 stycznia 2012 r., ale też, jak zapisano w uzasadnieniu, doprecyzowuje się ten projekt, ta nowa ustawa ma doprecyzować obowiązującą ustawę, czyli ma ją w jakiejś mierze zmienić.

    Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, a dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego rolników, skierowany został jednak do rozpatrzenia tylko przez komisję polityki społecznej, która zebrała się wczoraj i dziś bez opinii komisji rolnictwa czy Komisji Zdrowia mamy już drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym, bo przecież w tym tygodniu Sejm musi już tę ustawę uchwalić i na pewno przy tej większości tak będzie. Jest to sytuacja żenująca i trudno się też dziwić, że przy takim procedowaniu, bo nie jest to jedyna ustawa procedowana w ten sposób pod tymi rządami, Sejm jest tylko maszynką do głosowania. Nie jest to wypadek przy pracy. Przy takim procedowaniu jakość stanowionego prawa jest coraz gorsza.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obowiązująca ustawa jest zła, budzi poważne wątpliwości co do swej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i została zresztą zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez solidarność rolników. Tak samo w trakcie konsultacji był zgłaszany szereg uwag, a nawet sprzeciw przez konsultujących, więc jest oczywiste, że nie możemy poprzeć ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.


86 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy