Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, a także sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych UE i rządu RP dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (druk nr 923).


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym się odnieść do kwestii modulacji i dopytać też o kwestię historyczną, dlaczego polscy rolnicy zostali objęci modulacją, o zgodność tego z traktatem akcesyjnym i innymi przepisami. A w tym kontekście chcę dopytać: Czy prawdą jest, że po modulacji, redukcji płatności uzupełniających w bieżącym roku już o 100 mln euro polscy rolnicy w przyszłym roku dostaną, jak się szacuje, ok. 400 mln euro w ramach krajowych przejściowych płatności uzupełniających? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.


165 wyświetleń

Zobacz także: