Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam kilka krótkich pytań.

    Panie Ministrze! Proszę o doprecyzowanie, bo usłyszeliśmy informację, że we wrześniu tego roku zostały odblokowane środki z 7. osi. Chciałabym, żeby pan dokładnie to potwierdził.

    Odnośnie do rozmów, o których pan mówił, że zostały przeprowadzone w listopadzie, użył pan stwierdzenia, że koncepcja została oceniona pozytywnie. Chciałabym wiedzieć, co to oznacza. Czy są konkretne dokumenty potwierdzające, że ta droga została zaakceptowana, czy są to tylko wstępne rozmowy?

    Szanowni Państwo! Na pewno sprawy nieprawidłowości w procesach informatycznych są skandaliczne. Czy na dzień dzisiejszy konsekwencje tych nieprawidłowości występują jeszcze w jakichś elementach funkcjonowania ministerstwa, czy zostały całkowicie wyeliminowane?

    I ostatnie moje pytanie. Czy podstawy prawne funkcjonowania podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie usług elektronicznych są na dzień dzisiejszy wystarczające? Czy podejmujecie państwo działania właśnie na gruncie podstaw prawnych, które później, bo rozumiem, że to wszystko do 2015 r. zostanie tak troszeczkę opóźniane... Czy będziemy już prawnie gotowi do tego, żebyśmy płynnie wprowadzali koncepcję, o której państwo mówicie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2012 roku.


180 wyświetleń

Zobacz także: