Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Skutkiem deregulacji, w mojej ocenie, na pewno będzie podniesienie konkurencyjności gospodarki, zmniejszenie barier biurokratycznych. Gospodarka rynkowa najlepiej reguluje jakość usług. Liczę na to, że w wyniku tej deregulacji podniesie się jakość usług świadczonych w tych wymienianych przez państwa zawodach.

    Szanowni Państwo! Nie jestem przekonana, że idąc dzisiaj do notariusza, idę do kogoś, kto pełni swoją funkcję najlepiej. Jestem przekonana, że na pewno sam rynek najlepiej zweryfikuje nawet ten zawód. I syndyka, i ten. W mojej ocenie te obawy na dzień dzisiejszy nie są uzasadnione.

    Panie Ministrze! Pytanie do pana, już stawiane tu przez moich poprzedników: Czy ten pierwszy etap - bo tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w innej rzeczywistości, to jest nowa jakość - zamknie się w jakichś ramach czasowych i będziemy mogli go oceniać, czy przystępujemy od razu do dalszych prac? Jaka jest koncepcja ministerstwa? Czy przystępujemy jednak dalej do prac nad rozszerzeniem większej liczby zawodów? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.


173 wyświetleń

Zobacz także: