Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 11 października rozpatrzyła przedłożone poprawki. Komisja rekomenduje odrzucenie wszystkich poprawek. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.


110 wyświetleń

Zobacz także: