Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druki nr 297 i 735).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za dyskusję. Na pewno jest to początek dyskusji o tym, jak ma wyglądać doradztwo rolnicze w Polsce.

    Szanowni Państwo! Przedłożenie z druku nr 735, o którym dzisiaj dyskutowaliśmy, dotyczy porządkowania, to nie jest dyskusja o systemie doradztwa. W 2009 r. podjęto taką decyzję. Dzisiaj mamy trzy lata, od kiedy obowiązuje ta ustawa, i to są poprawki porządkujące, stanowiące to, że ośrodki, bo mówiliście państwo o konkurencji, będą mogły dzisiaj funkcjonować sprawniej, tak żeby to doradztwo publiczne było sprawniejsze, bardziej konkurencyjne. Jak rozumiem - myślę, że poseł wnioskodawca też to potwierdzi -ma to na celu sprawniejsze funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego i w żadnym względzie nie ma na celu, że tak powiem, eliminowania ich z życia. Tak że dziękując za to, proszę jeszcze oczywiście o dalsze dyskusje na konferencji, która odbędzie się w listopadzie, i jeszcze następnej - na temat doradztwa rolniczego w Polsce. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 10 października 2012 roku.


157 wyświetleń

Zobacz także: