Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druki nr 707 i 731).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękując wszystkim posłom, którzy pracowali w komisji nad tą ustawą, chciałabym dodać, że każdy z nas, zarówno w komisji, jak i tutaj, chciałby, żeby nasi rolnicy otrzymywali jak najwięcej pieniędzy. Co do tego się zgadzamy. Z drugiej strony będziemy musieli wdrażać tę dyrektywę. Słusznie zauważył jeden z posłów, mówiąc: zajmijmy się teraz perspektywą 2014-2020, bo w tym zakresie możemy realnie coś zrobić. To jest to miejsce, gdzie powinniśmy o tym dyskutować i o to walczyć.

    Nie chcąc zajmować zbyt dużo czasu, przypomnę - o czym już wspomniał pan minister - że prowadzono konsultacje, projekt został uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wykaz został zaopiniowany przez ponad 30 organizacji. Jeden z posłów - nie wiem, czy jeszcze jest obecny - wymienił Business Centre Club. Mogłabym wymienić wszystkie związki. Oprócz Business Centre Club i Lewiatana można wymienić wszystkie organizacje, to są organizacje związkowe, związki zawodowe, stowarzyszenia, grupy producenckie, związki ogrodnicze. Szanowni państwo, ponad 32 instytucje, tylko jeden Business Centre Club.

    Dziękuję bardzo jeszcze raz za pracę w komisji. Dziękuję państwu. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.


121 wyświetleń

Zobacz także: