Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do rządu: Jaka jest rola grupy roboczej powołanej przez Komitet Stabilności Finansowej, która ma się zajmować tematem parabanków? W mojej ocenie uregulowania prawne, jakie mamy obecnie, dotyczące parabanków są absolutnie niewystarczające. Jeżeli się tym nie zajmiemy w tej Izbie, i nie mówię tutaj o robieniu polityki, tylko o zrobieniu... Chodzi o to, żebyśmy w późniejszym czasie nie mieli następnych afer. Czy grupa robocza powołana przez komitet stabilności zakończyła już swoje prace? Czy zaproponowała jakieś konkretne rozwiązania? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.


179 wyświetleń

Zobacz także: