Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druki nr 551 i 597).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak placówki oświatowe na poszczególnych etapach edukacji będą mogły korzystać z informacji wprowadzonych już na poprzednich etapach edukacji? Czy dodatkowo trzeba będzie przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych systemu informacji oświatowej? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.


101 wyświetleń

Zobacz także: