Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra skarbu państwa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 295) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 435).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście, jak podkreślali moi poprzednicy, raport jest profesjonalny i tutaj duża pochwała dla państwa.

    Chciałabym zabrać głos, powiedzieć troszeczkę odmiennie, ponieważ uważam, że z powodu dużego skomplikowania spraw, którymi państwo się zajmują, korzystanie z firm zewnętrznych jest koniecznością i trzeba podchodzić do tego racjonalnie. W mojej ocenie w przypadku tych skomplikowanych kwestii nie jesteście państwo w stanie posiadać wszystkich fachowców, którzy na danym poziomie mogą rozwiązać problem. Słyszałam tutaj o racjonalizacji, pani minister mówiła o tym, że koszty zostaną zmniejszone, dlatego chciałabym zapytać: Czy wiecie państwo, że optymalizacja polega też na tym, że czasami - jeżeli zwiększamy liczbę spraw, którymi państwo się zajmujecie, i to summa summarum byłoby korzystne - trzeba jednak te koszty mieć na odpowiednim poziomie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku.


93 wyświetleń

Zobacz także: