Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 457).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam przyjemność przedstawić opinię dotyczącą druku nr 457, czyli projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach.

    Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę art. 65. Projekt ten przesuwa datę wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO z dnia 1 stycznia 2013 r. na styczeń 2017 r. Należy dodać tutaj to, co mówił mój przedmówca o sprzeczności z prawem Unii Europejskiej, niezgodności z rozporządzeniem 1829/2003. Rozporządzenie to bardzo precyzyjnie określa zasady udzielania zezwoleń na dopuszczenie pasz GMO do obrotu.

    Na szczeblu Unii Europejskiej opinię w sprawie bezpieczeństwa produktów GMO opracowuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Pasze uznane za bezpieczne wpisuje się do wspólnotowego rejestru i automatycznie zostają dopuszczone do obrotu we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Chciałabym dodać, że żaden z krajów Unii Europejskiej nie wprowadził zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt.

    (Poseł Zbigniew Dolata: Bądźmy pierwsi.)

    Bądźmy.

    Komisja Europejska w czerwcu 2011 r. złożyła przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie uszanowała procedur przewidzianych w rozporządzeniu wymienionym przed chwilą przeze mnie. Polska nie jest uprawniona do wprowadzania w sposób jednostronny zakazu obrotu paszami GMO.

    (Poseł Zbigniew Dolata: Jesteśmy uprawnieni...)

    (Poseł Artur Dunin: Zbyszek, proszę cię...)

    Mając na uwadze obawy dotyczące tego, że jest ryzyko wystąpienia negatywnych skutków stosowania pasz GMO, a jednocześnie dbając o konkurencyjność polskich producentów, uważamy, że przesunięcie tej daty wejścia zakazu obrotu paszami GMO z roku 2013 na 2017 jest zasadne. Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz popierają projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Takie opinie do nas wpłynęły.

    Klub Platforma Obywatelska będzie popierał projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także: