Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Stefan Niesiołowski


Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1992). Poseł Stefan Niesiołowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Platformy Obywatelskiej popiera... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-11 10:50

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Poseł Sprawozdawca Stefan Niesiołowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu komisji odbyło się głosowanie nad wnioskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej o odrzucenie tego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 14:27

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1236 i 1453). Poseł Stefan Niesiołowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Od razu proszę, błagam, panie marszałku - dobrze zrozumiałem posłów, moich kolegów,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 21:02

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1236 i 1453). Poseł Sprawozdawca Stefan Niesiołowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Obrony Narodowej sprawozdanie o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-21 20:17

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1236). Poseł Stefan Niesiołowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Klub Platformy Obywatelskiej w pełni podziela to, co zostało przedstawione w tej ustawie, sposób argumentacji, to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-22 14:09

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Stefan Niesiołowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Właściwie do tej porcji kłamstwa i nienawiści, którą zaserwował nam pan poseł, który przede mną przemawiał, nie warto się odnosić.     Ja tylko zwróciłbym się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-20 15:36

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-19 18:03

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 09 listopada 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Poseł Stefan Niesiołowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytanie do pana posła sprawozdawcy. Nawet biorąc pod uwagę to, że część tych argumentów, tych słów, które bardzo stronniczo,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-10 14:07

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Stefan Niesiołowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jest taka uwaga na temat, ona powtarza się tutaj, jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 23:01

Zobacz także:Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Stefan Niesiołowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platformy Obywatelskiej podziela zarówno zasadnicze założenia polityki zagranicznej przedstawione przez pana ministra Sikorskiego, jak i sposób jej realizacji, sposób... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także: