Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • warminskomazurskie


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980). Poseł Tadeusz Iwiński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:13Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego (druki nr 2897 i 2933). Poseł Tadeusz Iwiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wspomniano już, że wyjątkowo dobrym zbiegiem okoliczności było to, że nie tak dawno, kilka godzin temu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 19:45Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza (druki nr 2747, 2817 i 2932). Poseł Tadeusz Iwiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Tak się stało, że komisja z dwóch projektów dwóch różnych klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sprawiedliwej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 19:20Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II (druki nr 1861 i 2931). Poseł Tadeusz Iwiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jak celnie zauważyła pani przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, nie ma potrzeby, żeby szerzej uzasadniać... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 18:52Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2855). Poseł Tadeusz Iwiński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Powodem wniosku o odwołanie marszałka Sejmu zaledwie po 6 tygodniach od jego wyboru na tę funkcję, jak wiadomo, była i jest wypowiedź dla portalu amerykańskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 19:13Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zapytać o stosunek polskiego rządu, jeżeli chodzi o ochronę praw mniejszości polskiej na Litwie. Katalog od 20 lat, od momentu zawarcia traktatu, jest ten sam: kwestie pisowni... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 18:03Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 15:57Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym, zgodnie z art. 184 regulaminu Sejmu, wystąpić z wnioskiem formalnym w kontekście trwającej od dłuższego czasu obstrukcji, która była poprzedzona filibusteringiem odnoszącym się do procesu ratyfikacji stambulskiej Konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 09:23Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2805 i 2809). Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zabrać głos zgodnie z art. 184 regulaminu Sejmu w sprawie formalnej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-10 10:18Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (druki nr 2788 i 2789). Poseł Tadeusz Iwiński:     Ja najpierw chciałem się zgodzić z panem marszałkiem Kuchcińskim jako poseł, który - podobnie jak pan marszałek Stefaniuk, pan marszałek Zych - jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 21:17