Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • sld
  • warminskomazurskie


Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Wybór Marszałka Sejmu (druk nr 2746). Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie! Wybór przewodniczącego parlamentu zawsze jest ważnym wydarzeniem, szczególnie w takim systemie politycznym jak nasz. Marszałek Sejmu bowiem nie tylko, jak głosi konstytucja, przewodniczy obradom Izby i reprezentuje ją na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 01:22

Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin (druki nr 2712 i 2717). Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W nawiązaniu do głosu poprzednika powiem, że rozumiem jego troskę o przeciwdziałanie zjawisku,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 19:00Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 17:54
Poseł Tadeusz Iwiński - Oświadczenie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Biblioteki w Polsce i na świecie pełne są książek na temat demokracji w różnych odmianach. Ale liczy się przede wszystkim praktyka jej stosowania lub nie. Jak celnie zauważył niemiecki pisarz Dieter Lattmann, kiedy demokracja umiera, to umiera nie ze względu na brak ustaw, ale brak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 21:30Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. (druki nr 2521 i 2578). Poseł Tadeusz Iwiński:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pan poseł sprawozdawca bardzo wyczerpująco... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 15:49Poseł Tadeusz Iwiński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2609). Poseł Tadeusz Iwiński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tak się stało, że znajdujemy się w szczególnym momencie, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 14:32