Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 2349). Poseł Gabriela Masłowska:     Mam do pana taką uwagę. Otóż kwota, którą pan podał, 46 480 tys. zł za import bydła żywego, dotyczy tylko bydła żywego. Do tego dochodzą świnie żywe - 441 mln euro, drób żywy - 106 mln euro, a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-01 09:30

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 2349). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Jednym z argumentów, którymi posługują się przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej, jest to, że wskutek wprowadzenia poprzedniej ustawy nastąpił spadek ceny... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-01 09:16

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak wynika z doniesień medialnych, w ostatnich dniach miało miejsce pobicie wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce pana Wojciecha Kwaśniaka, któremu - jak twierdzą w prasie dziennikarze - zostały zabrane ważne dokumenty. Tym oświadczeniem chciałabym zwrócić uwagę pana premiera... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-28 11:17

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251). Poseł Gabriela Masłowska:     Mam pytanie do przedstawiciela wnioskodawców. W projekcie ustawy wnioskodawcy proponują zastosowanie jej przepisów do bankowych czynności prawnych, które miały miejsce przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 14:47

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, druk nr 2251, ma na celu zwiększenie ochrony klientów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 14:15

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Oświadczenie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.

Oświadczenia. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie pośle.     Wysoka Izbo! Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania wziął udział w 58. sesji ONZ do spraw kobiet. Zwracam się tą drogą z pytaniem do premiera: Czy treść wystąpienia pani minister została zaakceptowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i czy prawdą jest, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-09 17:17

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1993 i 2273). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Mam pytanie dotyczące daleko idącej nieprecyzyjności zapisów w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 17:42

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Chcecie państwo zabrać 800 mln zł z Lasów Państwowych. Jaki jest to procent budżetu państwa i jaki jest to procent deficytu budżetowego? Czy ułamek setnej czy tysiącznej części jednego procenta uratuje budżet państwa, narażając Lasy Państwowe na taki chaos i na zniszczenie?... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 12:45

Zobacz także:
Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012 (druk nr 1857) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1921). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie ministrze, powszechnym problemem jest zadłużanie się lokatorów mieszkań w spółdzielniach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-12 11:03

Zobacz także: