Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Chciałabym zapytać, dlaczego rząd, przygotowując projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, zupełnie zmarginalizował kwestię energii geotermalnej, której... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-26 18:32

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:   35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).   36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-17 16:24

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

35, 36 i 37 punkt porządku dziennego:   35. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505 i 2589).   36. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-17 16:22

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z aneksem pt. ˝Media publiczne˝ oraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 2306) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2530). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     5... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 15:42

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2085 i 2471). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Pani minister, zarówno w dotychczasowej, jak i w proponowanej wersji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 10:40

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Mam pytanie do rządu. Czy rząd przeprowadził inwentaryzację wszystkich inwestycji bezpośrednich i pośrednich, np. poprzez fundusze inwestycyjne, kapitału rosyjskiego w Polsce? Czy państwo posiadacie wyniki takiej inwentaryzacji? Znając... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 20:05

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Pani rzecznik, rzeczywiście największym obszarem krzyczącej krzywdy w Polsce,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-28 13:24

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie ministrze, chciałabym zapytać, dlaczego w projekcie nie ma mowy o relacji pomiędzy kwotą kredytu a wartością mieszkania, bo poza rzetelną wyceną byłaby to także jakaś forma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-10 08:59

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pauperyzacja społeczeństwa i powstanie ogromnych nierówności społecznych w Polsce są wynikiem transformacji, ale także braku odpowiedniej polityki redystrybucyjnej państwa, po prostu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-09 14:34

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Mam pytanie do wnioskodawców. Jeżeli koalicja PO-PSL chce przeciwdziałać prywatyzacji lasów państwowych, to dlaczego rząd tejże koalicji nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 17:48

Zobacz także: