Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 1442, 2392 i 2700). Poseł Gabriela Masłowska:     Odwrócona hipoteka dotyczyć może także udziału w użytkowaniu wieczystym, np. jeśli ktoś posiada ułamkowe prawo użytkowania wieczystego, bądź udziału w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-13 10:08

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim i rządowym projektach ustaw o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 1442, 2392 i 2700). Poseł Gabriela Masłowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić następujące stanowisko wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-13 09:47

Zobacz także:




Józefa Hrynkiewicz i Elżbieta Rafalska - pytanie z 11 września 2014 r.

9 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Mamy następujące pytanie w imieniu wielu przedstawicieli organizacji dobroczynnych, którzy z oburzeniem kierują do nas zapytania: Dlaczego w Polsce przestał działać program dostarczania najuboższej ludności Unii Europejskiej nadwyżek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 11:49

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję bardzo, pani marszałek.     Chciałabym zapytać, panie ministrze,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-02 08:36

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Ministrze! Czy w ramach działań na rzecz rozwiązania tej dramatycznej sytuacji producentów owoców rząd rozważa m.in. przekazanie pewnych partii tych owoców zamiast do utylizacji lub na cele charytatywne wewnątrz kraju, gdzie ta pojemność może... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-31 23:22

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 16:20

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

28 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Stopa zastąpienia wynagrodzeń przez emerytury wynosi w Polsce między 25% a 30%, stosunek emerytury do wynagrodzenia. Jak to się ma do zobowiązania Polski, która podpisała Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 12:54

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-29 10:51

Zobacz także:



Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 2605). Poseł Gabriela Masłowska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Celem projektu przedłożonego przez Senat jest ujednolicenie zasad przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym oraz tych, które takiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-27 20:09

Zobacz także: