Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • maslowska


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3248). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Pojawiają się informacje o problemach z elektronicznym systemem rejestracji obywateli. W 30% przypadków system działa niewłaściwie.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 21:03

Zobacz także:Michał Jach, Gabriela Masłowska i Jan Warzecha - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.

17 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Michał Jach:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych to sprawa fundamentalna dla bezpieczeństwa państwa w kontekście wyposażenia naszej armii, a także rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki uwzględnieniu interesu polskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 17:13


Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Ministrze! Dlaczego godzi się pan jako polski minister spraw zagranicznych na fałszowanie przez Republikę Federalną Niemiec prawdy historycznej o istnieniu statusu mniejszości polskiej w Niemczech? Dlaczego godzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:31

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150). Poseł Gabriela Masłowska:     Pani Minister! Nie znalazłam zapisów w projekcie ustawy mówiących o tym, czy w stosunku do podmiotów prowadzących... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 12:29

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150). Poseł Gabriela Masłowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przedstawić kilka uwag do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 12:18

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:21

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:08

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję.     Mam następujące pytanie. Nie podzielam opinii na ten temat przedstawionej przez panią poseł Skowrońską. My, jako posłowie, mamy prawo dowiedzieć się, czy organy władzy oraz podlegające im organy ścigania w danej, konkretnej sprawie podjęły jakieś... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 08:54

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Gabriela Masłowska:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy i zwołania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 08:31

Zobacz także:Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Gabriela Masłowska:     Proszę Państwa! Powszechnie wiadomo, że przez Polskę przeszła ogromna fala sprzeciwu mieszkańców wsi i małych miasteczek wobec lokalizacji farm wiatrowych w bardzo bliskim sąsiedztwie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46

Zobacz także: