Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • magdalenagasiormarek


Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jednoznacznie zakazują jakiegokolwiek dyskryminowania czy nierównego traktowania osób z powodu niepełnosprawności. Każdy człowiek od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-14 09:00

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Po zwiększeniu udziałów do ponad 20% w Grupie Azoty szef Acronu powiedział: liczymy na partnerstwo strategiczne między Grupą Acron i Grupą Azoty, które przyczyni się do zrównoważonego i efektywnego rozwoju obu firm. Dodał, że dzięki pionowo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 20:05

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2494). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 10:55

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wśród propozycji dotyczących poprawy sytuacji polskich kopalń pojawiał się postulat zakazu importu na terytorium Polski, a nawet całej Unii Europejskiej węgla pochodzącego z Rosji. Moje pytanie brzmi: Czy Polska jako... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Myślę, że temat jest słusznie wywołany, budzi dużo emocji i wszyscy w tej sali mówimy dzisiaj jednym głosem. Pan minister przedstawił tu, że w tamtym roku Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawą reformę odnośnie do prawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 07:48

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Dobrze, gdy działania rządu oparte są na długoterminowych założeniach i planach, dzięki temu polityka inwestycyjna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 19:39

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Cieszę się, że w budżecie na 2014 r. są środki na szeroko rozumianą infrastrukturę, że będą kontynuowane inwestycje, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 11:59

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rola ministerstwa, jeżeli chodzi o aktywną politykę rynku pracy i łagodzenie skutków bezrobocia, jest nieoceniona. Aktywna rola na rynku pracy i wspomaganie zależą od dwóch czynników - przede wszystkim od środków, które są na to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 22:49

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

34 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (druk nr 1542). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-03 12:51

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 21:45

Zobacz także: