Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lodzkie
  • sld


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 3036 i 3061). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 21:32



Poseł Dariusz Joński - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Poseł Dariusz Joński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów...     (Głos z sali: Ooo...)     ...w związku z zachowaniem pani poseł Krystyny Pawłowicz, która dziś ma chyba ewidentnie zły dzień, ale to nie powinno tłumaczyć ataku najpierw na jedną z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 20:47



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Poprawione sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 3012). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt po raz kolejny przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 18:46



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374, 2842 i 2842-A) - trzecie czytanie. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Również podpisałem się pod... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:48



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007) - trzecie czytanie. Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Ten rok, rok kwotowy, jest ostatnim rokiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:01



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Cezary Olejniczak:     Postaram się, panie marszałku.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam pytanie odnośnie do rekompensat za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 18:32



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 18:16



Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2998 i 2999). Poseł Artur Ostrowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawię... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 21:17

Zobacz także:



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o rybołówstwie morskim (druki nr 2919 i 2979). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 17:04



Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam dwa pytania. Jedno związane jest z rolnictwem, dokładnie dotyczy ono instytucji, która w tej chwili... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 12:27