Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • gasiormarek


Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 1514 i 1547). Poseł Sprawozdawca Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu 26 czerwca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, podczas którego doszło do rozpatrzenia ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-17 09:50

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym zapytać, jakie przychody generuje system viaTOLL oraz jakie są prognozy na przyszłe 4-5 lat? Kiedy zwrócą się koszty inwestycyjne systemu? Pani minister, chciałabym jeszcze zapytać, czy jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 16:15

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-26 07:18

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Zapytanie z dnia 20 czerwca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Dziękuję serdecznie.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ta ustawa funkcjonuje już ponad dwa lata. Możliwość skorzystania z opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także zdrowotne do wysokości minimalnego wynagrodzenia przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-25 21:15

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Zapytanie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W marcu tego roku złożyłam interpelację do ministra spraw wewnętrznych w sprawie możliwości utworzenia stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin. Obecnie w porcie funkcjonuje dodatkowe przejście... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 20:16

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 1220 i 1404). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Były wątpliwości dotyczące liczby spraw czy ewentualnie kosztów, które by były ponoszone. Takie wątpliwości padły także na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 14:29

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druki nr 1220 i 1404). Poseł Sprawozdawca Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. 21... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 12:28

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Poseł Sprawozdawca Magdalena Gąsior-Marek:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W czasie dyskusji została zgłoszona poprawka. Komisja Infrastruktury rekomenduje jej odrzucenie. Dziękuję. (Oklaski) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-15 13:19

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 12:25

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 18:24

Zobacz także: