Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • cezaryolejniczak
  • sld


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2492 i 2843). Poseł Cezary Olejniczak:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Żyrardów był kiedyś w moim województwie skierniewickim, stąd taka sympatia do tego pięknego miasta, tak że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 12:57Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2736 i 2804). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 18:41Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druki nr 2542 i 2798). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 18:06Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2606 i 2800). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej proszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Kiedy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 17:28Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

Poseł Cezary Olejniczak:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Wnioskuję o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, żeby na sali obrad w dyskusji pojawił się punkt: Informacja rządu o trudnej sytuacji w rolnictwie.     Minister Sawicki w ostatnim czasie użył sformułowania ˝frajerzy˝ w stosunku do polskich rolników, nie tylko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 13:10Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2652 i 2705). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 18:09Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki nr 2652 i 2705). Poseł Sprawozdawca Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 17:56Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przedstawiciele Wnioskodawców! Jestem z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 17:22Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druki nr 2614 i 2757). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 20:47Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Cezary Olejniczak:     Dziękuję.     Sojusz Lewicy Demokratycznej.     Pani Minister! Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Pan minister w swoim krótkim wystąpieniu nic nie wspomniał o polskim rolnictwie i o skutkach embarga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 16:08