Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo z prośbą o interwencję w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy przez bank żywności w ramach programu FEAD (Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym). Obowiązuje on od stycznia 2014 r. i zastąpił program PEAD (europejski ˝Program pomocy żywnościowej˝). W ramach PEAD domy pomocy społecznej i inne podobne organizacje otrzymywały pomoc w postaci artykułów spożywczych z banków żywności. Niestety w regulaminie FEAD pojawił się zapis, który uniemożliwia udzielanie wsparcia przez banki żywności dla domów pomocy społecznej. Według regulaminu FEAD: żywność z FEAD nie może być wykorzystana do posiłków finansowanych z budżetu państwa. DPS-y zostały pozbawione istotnego wsparcia.

   W związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

   1. Czy istnieje możliwość zmiany zapisu, który odbiera możliwość wsparcia dla DPS-ów z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym i kto może go zmienić?

   2. W jaki sposób rząd może pomóc domom pomocy społecznej w uzyskaniu dofinansowania lub wsparcia w postaci artykułów spożywczych?

   Z poważaniem

   Poseł Michał Wojtkiewicz oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 4 kwietnia 2014 r.