Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Obecne przepisy stanowią, że osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Takie sformułowanie przepisu sprawia, że osoby te muszą na koniec każdego miesiąca pobierać fakturę VAT z apteki, w której się zaopatrują. Osoby chore, które zwracają się do mnie, twierdzą, że jest to uciążliwe, szczególnie że dotyczy ludzi schorowanych i niepełnosprawnych. Mając powyższe na uwadze, wskazane byłoby umożliwienie chorym rozliczenia ulgi w dłuższym okresie, np. rocznym (kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym roku a kwotą 1200 zł).

   Pytanie: Czy ministerstwo rozważa możliwość wprowadzenia rozwiązań ułatwiających chorym rozliczanie wydatków poniesionych na zakup leków?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Marek Polak

   oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 21 marca 2014 r.