Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura trafiają liczne sygnały niezadowolenia z obecnie obowiązującego progu dochodów uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego. Obecnie wynosi on 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Od 31 października 2014 r. kryterium dochodowe ulegnie zmianie. Progi dochodowe ulegną zwiększeniu do odpowiednio 574 zł i 664 zł.

   Zwiększenie dopuszczalnych kwot dochodu nie poprawi jednak sytuacji polskich rodzin. Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty utrzymania, jest ono wręcz symboliczne.

   Według analityków minimum egzystencji, czyli poziom dochodów pozwalający pokryć wydatki na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, przekroczyło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. To oznacza, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, na granicy biologicznego przeżycia, nie mogą liczyć na wsparcie państwa.

   Utrzymywanie kryterium dochodowego na tak niskim poziomie świadczy o stanowczym odchodzeniu rządu od prowadzenia racjonalnej polityki prorodzinnej państwa i przenoszeniu całego ciężaru utrzymania dzieci na rodziców, którzy często nie z własnej winy nie są w stanie temu obowiązkowi sprostać.

   Pytanie: Czy rząd dostrzega potrzebę zauważalnego wzrostu progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego, tak aby skutecznie pomóc polskim rodzinom żyjącym na skraju ubóstwa?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Marek Polak oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 24 stycznia 2014 r.