Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Pragnę poinformować, że do mojego biura poselskiego zwracają się osoby uskarżające się na nieprzestrzeganie przez organy administracji publicznej przepisów K.p.a. Często zdarza się, że kierowane przez urzędy gmin, powiatów lub województw pisma posiadające wszystkie znamiona postanowienia tytułowane są jako zawiadomienie, powiadomienie, informacja itp., których to pojęć nie zawiera K.p.a. i może to wprowadzać odbiorców w błąd. Częstym, bardziej niepokojącym i uciążliwym zjawiskiem jest niezamieszczanie w wydawanych postanowieniach pouczenia. Ten brak utrudnia, a czasem uniemożliwia, szczególnie osobom, które na co dzień nie mają styczności z prawem, egzekwowanie przysługujących im uprawnień. W trosce o podnoszenie kultury prawnej w kraju ważne jest, aby szczególnie organy administracji publicznej dbały o zapewnienie każdemu obywatelowi dostępu do rzetelnej informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Pytanie: W jaki sposób ministerstwo ma zamiar wpłynąć na urzędy administracji publicznej, aby w większym stopniu stosowały obowiązujące przepisy dla dobra obywateli?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Marek Polak oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 23 stycznia 2014 r.