Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 9907
w sprawie utrudnień w hodowli owiec


Zapytanie:

Data wpływu
2012-09-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-10-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 23

Odpowiedź

Data wpływu
2012-11-05
Odpowiadający
Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2012-11-22
Ogłoszono na posiedzeniu nr 27