Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 9906
w sprawie ekspertyz dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Polsce


Zapytanie:

Data wpływu
2012-09-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-10-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 23

Odpowiedź

Data wpływu
2012-11-06
Odpowiadający
Hanna Trojanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Data ogłoszenia
2012-11-22
Ogłoszono na posiedzeniu nr 27