Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 79
w sprawie problemów wynikających z opodatkowania z dniem 2 stycznia 2012 r. podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych


Zapytanie:

Data wpływu
2011-11-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2011-12-01
Ogłoszono na posiedzeniu nr 2

Odpowiedź

Data wpływu
2011-12-15
Odpowiadający
Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2011-12-22
Ogłoszono na posiedzeniu nr 4