Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 27426
w sprawie odbierania rodzinom dzieci z powodu złej sytuacji materialno-bytowej


Zapytanie:

Data wpływu
2014-07-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-07-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 72

Odpowiedź

Data wpływu
2014-08-14
Odpowiadający
Małgorzata Marcińska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-08-28
Ogłoszono na posiedzeniu nr 73