Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25820
w sprawie pomocy dla domów pomocy społecznej


Zapytanie:

Data wpływu
2014-04-04
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-29
Odpowiadający
Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-05-08
Ogłoszono na posiedzeniu nr 67