Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25208
w sprawie tworzenia i wspierania jednostek pomocniczych w gminach


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-03-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 64

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-14
Odpowiadający
Stanisław Huskowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66