Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 24718
w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych


Zapytanie:

Data wpływu
2014-02-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-03-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 63

Odpowiedź

Data wpływu
2014-03-17
Odpowiadający
Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65