Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 24118
w sprawie zwiększenia kwoty dochodu, poniżej którego przysługuje zasiłek rodzinny


Zapytanie:

Data wpływu
2014-01-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-02-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 60

Odpowiedź

Data wpływu
2014-02-21
Odpowiadający
Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-03-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 63