Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 24117
w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących finansowania lekarzy rodzinnych


Zapytanie:

Data wpływu
2014-01-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-02-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 60

Odpowiedź

Data wpływu
2014-02-28
Odpowiadający
Piotr Warczyński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-03-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 63