Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 24068
w sprawie nieprzestrzegania art. 124 k.p.a. przez organy administracji publicznej


Zapytanie:

Data wpływu
2014-01-23
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-02-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 60

Odpowiedź

Data wpływu
2014-02-18
Odpowiadający
Magdalena Młochowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Data ogłoszenia
2014-03-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 63