Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 22849
w sprawie zarządzenia nr 55/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe


Zapytanie:

Data wpływu
2013-11-22
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-12-05
Ogłoszono na posiedzeniu nr 55

Prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi

Data wpływu
2014-01-03
Lista adresatów
Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź

Data wpływu
2014-01-09
Odpowiadający
Sławomir Neumann - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-01-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 59