Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 22243
w sprawie nieujęcia w projekcie budżetu państwa na 2014 r. środków na wsparcie polskich ośrodków europejskiej sieci Enterprise Europe Network, wspomagającej małe i średnie przedsiębiorstwa


Zapytanie:

Data wpływu
2013-10-29
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-11-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 53

Odpowiedź

Data wpływu
2013-11-28
Odpowiadający
Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2013-12-05
Ogłoszono na posiedzeniu nr 55