Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21698
w sprawie zmiany przepisów w taki sposób, aby organy samorządowe posiadały instrument prawny, na podstawie którego mogą mieć wpływ na kształt rozkładu jazdy proponowanego przez przewoźników


Zapytanie:

Data wpływu
2013-10-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-10-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 52

Odpowiedź

Data wpływu
2013-11-07
Odpowiadający
Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-11-21
Ogłoszono na posiedzeniu nr 54