Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21339
w sprawie pozyskiwania przez jednostki ochotniczych straży pożarnych środków zewnętrznych na bieżące funkcjonowanie


Zapytanie:

Data wpływu
2013-09-26
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-10-10
Ogłoszono na posiedzeniu nr 51

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-25
Odpowiadający
Stanisław Rakoczy - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Data ogłoszenia
2013-11-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 53