Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21307
w sprawie zasadności i celowości likwidacji Oddziału Laboratoryjnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu


Zapytanie:

Data wpływu
2013-09-26
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-10-10
Ogłoszono na posiedzeniu nr 51

Prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi

Data wpływu
2013-10-15
Lista adresatów
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź

Data wpływu
2014-01-10
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2014-01-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 59