Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21108
w sprawie zasadności i celowości likwidacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu


Zapytanie:

Data wpływu
2013-09-19
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-09-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 50

Prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi

Data wpływu
2013-10-08
Lista adresatów
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-28
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2013-11-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 53