Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 20658
w sprawie stworzenia przepisów prawnych dotyczących dróg wewnętrznych, dla których w rejestrze gruntów gmina figuruje jako "władający"


Zapytanie:

Data wpływu
2013-08-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-09-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 48

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-03
Odpowiadający
Michał Królikowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data ogłoszenia
2013-10-10
Ogłoszono na posiedzeniu nr 51