Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 20657
w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych


Zapytanie:

Data wpływu
2013-08-28
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-09-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 48

Odpowiedź

Data wpływu
2013-09-30
Odpowiadający
Ilona Antoniszyn-Klik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Data ogłoszenia
2013-10-10
Ogłoszono na posiedzeniu nr 51